LEON Partner

Dáme Vaše veci do pohybu.

Elektrické motory

Motor
Motor

Máme skúsenosti s návrhom a optimalizáciou moderných striedavých motorov, ako sú synchrónne motory s permanentnými magnetmi (BLDC, PMAC), pričom dôraz kladieme na ich účinnosť, hluk ako aj výrobné náklady.

Elektromagnetický návrh

  • základný návrh pomocou analytických výpočtov
  • FEM program na detailnejší návrh a jeho optimalizáciu

Mechanický návrh

  • dokumentácia pomocou CAD programov

Výroba prototypu

Laboratórne skúšky

  • meranie parametrov motora, záťažových kriviek, oteplenia, účinnosti a hluku