LEON Partner

Dáme Vaše veci do pohybu.

Riadiaca elektronika

PCB

Máme niekoľko originálnych riešení jednak čo sa týka riadenia BLDC motorov, troj a dvojfázových krokových motorov, ako aj asynchrónnych motorov.

Návrh softvéru

Zameriavame sa hlavne na kvalitu regulácie z hľadiska účinnosti pohonu a nízkeho hluku motora, ako aj na funkčnú bezpečnosť s ohľadom na certifikáciu.

  • PL modulátor, vplyv mŕtvych časov, spojitý prechod na hexagonálnu moduláciu, …
  • vektorová regulácia, PL pozorovateľ – model, dynamické zoslabovanie toku
  • viacmotorové riadenie
  • koncept funkčnej bezpečnosti

Programovacie jazyky: C++, C, Assembler
Používané mikrokontroléry: ARM, C2000, AVR, 8051…

Návrh hardvéru

  • návrh obvodovej schémy a PCB s dôrazom na EMC

Výkonová elektronika

  • dimenzovanie a chladenie

Výroba prototypu

Laboratórne skúšky

  • meranie parametrov meničov, zaťažovacej charakteristiky, oteplenia, EMC testy

Komunikačné a aplikačné programy

  • komunikácia s nadradeným systémom ako aj s obsluhou
  • Modbus, CAN, Ethernet, USB, zakáznícke komunikačné rozhrania a protokoly