LEON Partner

Dáme Vaše veci do pohybu.

Kontakt

Korešpondenčná adresa

LEON Partner s.r.o.
Kurská 22
04022 Košice, Slovensko

Telefón

+421 905 270 088

E-mail

leonpartner@leonpartner.sk
sales@leonpartner.sk

Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I, v odd. S.r.o., vložka číslo 7165/V

IČO: 31 719 074